Tính chất các loại dung dịch mạ kẽm

Để kết tủa lớp xi mạ kẽm điện giải lên catot có thể tiến hành trong nhiều loại dung dịch có hóa chất khác nhau,trong đó kẽm tồn tại hoặc ở dạng cation đơn hoặc ở dạng cation phức hay anion phức.các dung dịch muối đơn thường tiến hành trong môi trường axit,chúng thường là các dung dịch sunfat,clorua,floborat…

niken ma niken


Các dung dịch phức thường làm việc trong môi trường kiềm,chúng gồm các dung dịch xyanua,zincat,amon,phức amin…nhóm dung dịch phức amin bao gồm dung dịch etylendiamin,dung dịch polyetylendiamin…

ma-kem-bay-mau-ma-kem(1)


Điện thế tiêu chuẩn của lớp xi mạ kẽm thường là -0,76v,nhưng trong các dung dịch mạ kẽm thức tế điện thế phóng điện của kẽm luôn âm hơn một ít.đối với các dung dịch axit,nồng độ ion kẽm khá lớn lại ở dạng cation đơn,có liên kết yếu với vỏ hydrat nên điện thế bắt đầu phóng điện của nó chỉ là -0,80V ,còn đối với dung dịch xyanua , lớp xi mạ kẽm ở dạng phức bền nhất có liên kết rất mạnh với CN- nên điện thế bắt đầu phóng điện của nó có thể âm đến -1,25V.
Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ